Despre revistă

Dinamismul vieţii economice determină dinamismul soluţionării litigiilor comerciale interne şi internaţionale. În contextul provocărilor economice actuale, comercianţii devin din ce în ce mai conştienţi de avantajele ADR şi mulţi avocaţi includ arbitrajul comercial în aria lor de expertiză profesională.

Editată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, coordonată de dr. Radu Bogdan Bobei, arbitru, avocat şi lector universitar, sub îndrumarea unui consiliu ştiinţific de înaltă calificare şi având corespondenţi din peste 20 de ţări, Revista Română de Arbitraj tratează problemele de actualitate ale arbitrajului român şi străin.

Secţiunea “Studii, articole, comentarii” concentrează contribuţiile autorilor consacraţi din aria de expertiză a arbitrajului comercial.

Secţiunea “Jurisprudenţă arbitrală” evidenţiază ultimele tendinţe ale practicii arbitrale române din cele mai diverse materii.

Secţiunea “Varia” este dedicată prezentării celor mai importante congrese, conferinţe ateliere organizate în domeniul arbitrajului comercial intern şi internaţional. Totodată, sunt recenzate principalele reviste de arbitraj din lume.